Utdelningar

Mitt första mål med aktieinvesteringarna är att täcka mina fasta kostnader, en i taget, genom utdelningar. För att visa utvecklingen och ha delmål att arbeta mot har jag tagit fram vad jag kallar för utdelningstermometern. Denna visar min väg mot målet att täcka: Spotify-, el-, bredbands-, transport-, ränte- och boendekostnader.
Senast uppdaterad 2015-02-19.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar