Min strategi

Jag är fortfarande ny på aktiemarknaden och jag är säker på att denna sida kommer att utvecklas under tidens gång men nedan kan ni finna några av de tankar som driver mitt investerade.
  • Långsiktighet, att köpa så välskötta företag att jag aldrig behöver oroa mig för att sälja
  • Utdelning, att köpa aktier som genererar utdelning och som enligt min bedömning kommer att göra det i framtiden också
  • Utdelningstillväxt, med en långsiktig tidshorisont är det inte dagens utdelningar som är viktigast utan de möjliga framtida
Med dessa tre ben att stå på skall jag försöka göra de för mig bästa investeringarna för att i framtiden kunna få en passiv inkomst som förhoppningsvis överstiger min egen inkomst.

Förhoppningsvis kan jag konkretisera min strategi i framtiden men i dagsläget har jag inga hårdare "regler" än dessa riktlinjer. Om ni har några frågor är det bara att skriva en kommentar nedan!

Mvh,
Nordic Yield

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar